IT služby a správa e-commerce a výrobních systémů

Nabízíme expertní IT poradenství. Naši technici vám také dokáží poskytnout kvalitní servisní služby, ať už jde o softwarovou výbavu, síťovou infrastrukturu či podnikové systémy.

 

Zajistíme dokonale fungující IT

Informační technologie jsou nedílnou součástí moderní společnosti, a proto je jejich správné nastavení, fungování a využívání naprosto zásadní pro optimální chod. Naše společnost vám v této oblasti dokáže nabídnout zavedení IT systémů, jejich správu i školení uživatelů. Konkrétní služby jsou následující:

 • Správa informačních systémů
  • SQL databáze
  • Operační systémy
  • ERP
  • CRM
 • Kontrola funkčnosti informačních a bezpečnostních systémů
  • Kontrola a nastavení zálohování dat
  • Dohled nad chodem sítě a návrh na její úpravy
  • Dohled nad aktivními prvky sítě, správa a servis
  • Kontrola nad chodem aplikací
 • Správa a optimalizace procesu výroby
  • optimální pohyb a výběr materiálu
  • zajištění ekonomicky optimálního a rychlého přesunu komponent mezi klientem, jeho zákazníky a dodavateli
  • zajištění ekonomicky optimálního a rychlého přesunu vadných komponent mezi klientem, jeho zákazníky a servisními středisky
  • sledování časů při výrobě, upgrade a opravách
  • dohled nad rentabilitou výroby, upgrade a oprav, dohled nad zákaznickou spokojeností a dodržováním časů