Proč DataPLEX?

Pokrýváme široké spektrum business aktivit, které se vzájemně synergicky doplňují.

Pokud si představíte business proces, musíte vycházet ze získaných dat. Už v tomto bodě je ale pro malé a střední firmy náročné a drahé, obětovat kapacitu svých pracovníků na průzkum záznamů a reportů. Proto je tu naše analytická divize, která dopodrobna a pečlivě rozebere nejen účetnictví, ale veškeré poskytnuté informace. Na jejich základě potom může vytvořit stanovisko zdůvodňující analyzovanou situaci.

Po splnění základních požadavků na reengineering nabízíme navazující marketingové poradenství zaměřené primárně na oblast obchodu. Naší specialitou je nasazení mystery shoppingu, díky kterému získáváme skutečná data z praxe, která ani zkušený analytik není schopen poznat, protože nemá onen osobní přístup. A přitom je velmi důležité nahlížet na problémy z více stran a blízké seznámení s obtížemi může přinést pozoruhodný přínos.

Ve stupni řešení jsme schopni nabídnout k pronájmu nemovitosti, které se Vašim účelům budou ideálně hodit. Bonusem je, že dokážeme identifikovat příležitosti perfektní pro Vaši současnou situaci i budoucí rozvoj. Nejen v pronajatých nemovitostí Vám též připravíme teambuildingovou akci, kterou si budou její účastníci ještě dlouho pamatovat a s úsměvy na ni vzpomínat.

Své služby doplňujeme i o prodej maloobchodům, které současně zašťiťujeme i servisními službami, které zajišťujeme. Dokážeme se v IT odvětví pohybovat tak, abychom byli co možná soběstační – díky našim službám zajistíme prodejní místa, business strategii i produkty, se kterými obchodovat včetně jejich podpory.