Vedení účetnictví a HR služby

Náš špičkový tým vám zajistí profesionální HR služby. Získáme pro vaši firmu ty nejlepší zaměstnance a vyřešíme za vás všechny s tím spojené problémy.

Špičkové řízení lidských zdrojů

Náš tým vám plně zastoupí komplexní správu a řízení lidských zdrojů. Mezi námi nabízené služby patří nábor zaměstnanců, správa docházkových systémů, příprava mezd, řešení pracovně právních vztahů a jedntolivých smluv apod. Obecně vám zajistíme následující aktivity:

 • Personalistika
 • Výběr zaměstnanců
 • Mystery shopping
 • Zjišťování spokojenosti zaměstnanců
 • Plánování teambildingu

Nabízíme expertní účetní služby. Náš účetní tým vám zajistí kompletní vedení účetnictví.

Zajistíme dokonale fungující účetnictví

Zajistíme vám následující kompletní účetní a daňové služby:

 • Vedení účetnictví
 • Správa daní
  • DPH
  • DPPO
  • DPFO
 • Ostatní daně
 • Kontrolní hlášení
 • Dohled nad cash flow
 • Zadávání účetních dokladů do systému
 • Elektronická archivace účetních dokladů
 • Vydávání norem a směrnic
 • Jednání s úřady
  • Finanční úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
 • Vedení mzdové agendy